Fila Brasileiro
Mł.Ch.Pl.Ch.Pl., Zw. Pl. 
2002 2xCACIB
MATUSALEM Miasto 
Pokoju
Matusalem
ojciec: HORROR DE EL 
Cornicero
matka: Mł. Ch. Pl., Ch. Pl. 
COCO 
Jurajska Kropeczka
PKR: II-37796
umaszczenie złote
Sosnowiec
Andrzej Rapacz
champion
reproduktor rottweiler Ch.Pl. 
CZAK z S±deckiego Grodu
Mariola Pałasz
woj. ¶l±skie
Ch.Pl.
MATUSALEM 
Miasto Pokoju
(kliknij na zdjęcie)

Fila Brasileiro to psy bardzo oddane wła¶cicielowi, jego rodzinie i wszystkiemu co do niego należy. 
Wobec rodziny s± cierpliwe, czułe i kochane. Wobec obcych - nieufne, złe i agresywne (gdziekolwiek 
oni się pojawi±) jeżeli zagrażaj± wła¶cicielowi, jego najbliższym lub jego dobytkowi, s± bardzo 
odważne i nieustępliwe.
Jest to pes skoczny, wytrzymały i zwinny.

"Niech okryj± się wstydem i hańb± ci, którzy nastaj± na życie moje! Niech cofn± się i zawstydz± ci, 
którzy my¶l± o zgubie mojej!"
Psy-TopLista
OMEGA Miasto Pokoju
(kliknij na zdjęcie)